Liczby po angielsku zaczniemy od 1 do 100. Nie musisz uczyć się wszystkich na pamięć. Wystarczy poznać podstawowe liczby oraz zasady tworzenia kolejnych. 

Pierwsze 12 liczb musisz zapamiętać.

1  one
two
3  three
4  four
5  five
6  six
7  seven
eight
9  nine
10 ten
11 eleven
12 twelve

Druga grupa to liczby od 13 od 19. W ich przypadku będzie nieco łatwiej. Aby utworzyć polski odpowiednik końcówki "naście" dodaj na końcu liczby podstawowej "teen". Drobny wyjątek stanowią tylko liczby 13 (thirteen) i 15 (fifteen) w których pisownia jest nieco inna.

13  thirteen
14  fourteen
15  fifteen
16  sixteen
17  seventeen
18  eightteen
19  nineteen

Pełne dziesiątki tworzymy dodając końcówkę "ty". Tu również pisownia w niektórych przypadkach (pierwsze pięć liczb) odbiega od formy podstawowej.

20  twenty
30  thirty
40  forty
50  fifty
60  sixty
70  seventy
80  eightty
90  ninety

Pozostały jeszcze największe z liczb. Oto one:

100               one hundred
1000              one thousand
1000000        one million
1000000000   one billion

Na koniec kilka informacji o tworzeniu innych niż podane liczby po angielsku.

Chcąc napisać 25 otrzymamy twenty five. Identycznie powstają pozostałe liczby z przedziału od 21 do 99.

W przypadku liczb powyżej 100 piszemy and np. 221 two hundred and twenty one.

Przy większych liczbach poszczególne części rozdzielamy przecinkiem np: 2225 - two thousand, two hundred and twenty five.

W celu opanowania znajomości licz poniżej znajduje się film z fiszkami. Zachęcam do korzystania.

{youtube}omSsd7BqLLY{/youtube}