Liczebniki porządkowe czyli polskie pierwszy, drugi, piąty, dziesiąty itd. generalnie budujemy na podstawie liczb w języku angielskim jako podstawa oraz dodajemy th. Niestety są pewne wyjątki. Pierwsze trzy pozycje są nieregularne i należy nauczyć się ich na pamięć. Dodajemy też przyimek the.

1 one  
            the first
2 two              the second
3 three            the third

W grupie od 4-19 również dodajemy przyimek the. Szczególną uwagę należy zwrócić na fifth i twelfth gdzie zamiast ve jest f.

4 four              the fourth
5 five               the fifth
6 six                the sixth
7 seven           the seventh
8 eight             the eighth
9 nine              the ninth
10 ten              the tenth
11 eleven         the eleventh
12 twelve         the twelfth
13 thirteen        the thirteenth
14 fourteen       the fourteenth
15 fifteen          the fifteenth
16 sixteen         the sixteenth
17 seventeen    the seventeenth
18 eighteen       the eighteenth
19 nineteen       the nineteenth

Pełne dziesiątki dodatkowo mają zamienione y na ie.

20 twenty         twentieth
30 thirty           thirtieth
40 forty            fortieth
30 thirty           thirtieth
40 forty            fortieth
50 fifty             fiftieth
60 sixty            sixtieth
70 seventy       seventieth
80 eighty          eightieth
90 ninety          ninetieth

Przy tworzeniu liczb pozostałych tylko druga ma formę liczebnika porządkowego. Dodatkowo łączymy je myślnikiem.
Np. czterdziesty drugi  forty-second

Wszystkie omawiane liczebniki porządkowe znajdują się w załączonym filmie. Sprawdź które pamiętasz, a nad którymi musisz jeszcze popracować.

{youtube}747orgnTnkI{/youtube}