Pory roku. Tylko 4 więc niewielkim nakładem pracy można opanować bardzo ważną i często wykorzystywaną grupę słów.

wiosna
   spring
lato        summer
jesień     autumn
zima       winter

Pora roku to w języku angielskim season.

Możemy tez powiedzieć wczesna lub późna (pora roku).

wczesna   early
późna       late